Jakość...

Personel sekcji kontroli jakości posiada długoletnie doświadczenie w pomiarach oraz uprawnienia pozwalające na:

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych długości i konta,
 • pomiary warsztatowe długości i kąta.

Działalność Sekcji Kotroli Jakości w Zakładzie Mechanizacji i Narzędzi "FOR-MECH" Sp. z o.o. obejmuje:

 • sprawdzanie i wzorcowanie (legalizacja) prostych przyrządów pomiarowych długości i kąta,
 • prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej detali w produkcji,
 • prowadzenie kotroli końcowej wyrobów,
 • sporządzanie kart pomiarów wykonywanych wyrobów,
 • wyznaczanie współczynników sprawności Cp i Cpk,
 • wystawianie świadectw kontroli na wyroby własne,
 • sprawdzanie twardości metali metodą ROCKWELLA, VICKERSA I BRINELLA,
 • sprawdzanie chropowatości powierzchni.

Główne wyposażenie sekcji składa się z:

 • wysokościomierza "MICRO-HITE",
 • średnicówek 3-punktowych SILVAC,
 • twardościomierza stacjonarnego ROCKWELL-BRINEL,
 • twardościomierza przenośnego RANGEMASTER,
 • przyrządu do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-201 MITUTOYO,
 • mikroskopa pomiarowego "ZEISS",
 • płytek wzorcowych klasy "0",
 • sywmiarek elektronicznych - zakres do 1500mm,
 • płytek kątowych przywieralnych KUSZNIKOWA,
 • sprzętu pomiarowego podstawowego (czujniki, kątomierze, liniały, średnicówki, sprzęt suwmiarkowy, mikrometry) firm: MITUTOYO, SILVAC, TRIMOS, TESA, itp.

Badania i pomiary dokonywane są w stałych warunkach w pomieszczeniu klimatyzowanym.

Pomiary wysokościomierzem Chropowatość płaszczyzn
Pomiary wysokościomierzem Mitutoyo i mikroskopem
Sprawdzanie chropowatości płaszczyzn
Kalibracja płytek Pomiary twardościści
Kalibracja płytek wzorcowych
Pomiary twardości metodą Rockwell, Brynell

Produkty, które produkuje narzędziownia (m.in. formy wtryskowe, wykrojniki, tłoczniki i inne narzędzia specjalne) powstają przy zachowaniu właściwych standardów jakości i są na bierząco sprawdzane przez dział kontroli jakości.